Posadzki inwentarskie: chlewnia, obora, dojarnia

08 января 2015

Posadzki inwentarskie: chlewnia, obora, dojarnia

Konstrukcja posadzki inwentarskiej będzie zależeć od decyzji co do rodzaju hodowli: ściółkowa / bezściółkowa. W artykule przedstawiamy kilka standardowych rozwiązań posadzkowych do chlewni i obory, a także do stanowisk do udoju, gdzie posadzka powinna być szczególnie odporna na wilgoć i do pewnego stopnia antypoślizgowa.

Chlewnia z grubą ściółką

Świnie mają w niej zapewniony odpowiedni komfort cieplny, dzięki fermentacji ściółki. Temperatura legowiska może tu przekraczać 40 st. C. W takiej chlewni nie ma potrzeby stosowania izolacji termicznej pod warstwą betonu. Wystarczy typowa podbudowa (zagęszczony żwir, pospółka, piach, chudy beton). Natomiast sama płyta betonowa musi być zaprojektowana z betonu o odpowiednio dobranej klasie ekspozycji. Zaleca się zbrojenie płyty włóknami polimerwymi Baumex®, które nie korodują w nawierzchni pod wpływem agresywnych mediów. Inwestorom zaleca się również zastosowanie wysokiej jakości pielęgnatorów i impregnatów do posadzki betonowej: na bazie żywic akrylowych (starsze rozwiązanie), albo litowo-krzemianowych impregnatów wnikających w głąb płyty i doszczelniających jej strukturę (nowsze rozwiązanie). Właściwa pielęgnacja w czasie dojrzewania betonu posadzkowego oraz ograniczenie nasiąkliwości płyty znacząco poprawia parametry użytkowe nawierzchni oraz wydłuża żywotność rozwiązania.

Składniki płyty posadzkowej:

 • płyta betonowa wg projektu konstrukcji Bautech - zapytaj w naszym dziale technicznym
 • włókno przeciwskurczowe Baucon®
 • włókno zbrojące stalowe Baumix® lub polimerowe Baumex® (do chlewni lepszy Baumex®, bo nie koroduje)
 • impregnat do betonu - wnikający w płytę Nanoseal® (alternatywnie powierzchniowy Baupox® GP na bazie żywicy)
 • masa dylatacyjna Bauflex®

Zobacz w/w materiały

Chlewnia bez ściółki

Znikoma ilość ściółki w tym typie chowu powoduje szybki odpływ ciepła z ciała zwierzęcia leżącego na betonie. Kluczową rolę na izolacja termiczna, która znajdzie się pod warstwą betonu.

Na uprzednio przygotowanej podbudowie z izolacją termiczną układamy warstwę poślizgową w postaci folii PE. Następnie wykonywana jest płyta betonowa o grubości odpowiedniej do przewidywanych obciążeń użytkowych i technologicznych. Należy szczególnie zadbać o dobór właściwej receptury mieszanki betonowej z uwzględnieniem klas ekspozycji oraz odpowiedniego zbrojenia. Z uwagi na fakt braku przykrycia płyty ściółką zaleca się stosowanie zbrojenia rozproszonego polimerowego Baumex, ponieważ nawet w przypadku uszkodzenia nawierzchni nie będzie raniło zwierząt, a także nie będzie ulegało korozji.

Składniki płyty posadzkowej:

 • płyta betonowa wg projektu konstrukcji Bautech – zapytaj w naszym dziale technicznym
 • włókno przeciwskurczowe Baucon®
 • włókno zbrojące stalowe Baumix® lub polimerowe Baumex® (do chlewni lepszy Baumex®, bo nie koroduje)
 • impregnat do betonu - wnikający w płytę Nanoseal® (alternatywnie powierzchniowy Baupox® GP na bazie żywicy)
 • masa dylatacyjna Bauflex®

Zobacz w/w materiały

Beton na płytę posadzkową a ścieranie racic

Beton powinien być nie za szorstki, ale również nie powinien być po wykończeniu śliski. Najlepiej, gdyby jego szorstkość powodowała lekkie tylko ścieranie świńskich racic - takie, które będzie kompensowane przez naturalny ich przyrost. Jak osiągnąć odpowiednią szorstkość płyty posadzkowej? Właściwa szorstkość nawierzchni powinna być uzyskana na etapie betonowania płyty poprzez zatarcie na gładko/ostro lub fakturowanie nawierzchni np. poprzez drapanie betonu szczotką.

Nachylenie posadzki

Nachylenie podłogi w chlewie jest potrzebne do odprowadzania wilgoci, która znów wpływa na wychłodzenie organizmu zwierzęcia. Większa wilgoć = niższa odczuwana przez zwierzę temperatura.

Tradycyjnie stosowany był spadek 1 cm na każdy 1 m posadzki. Dziś często stosuje się tzw. posadzki samospławialne (samoczyszczące) z większymi spadkami:

 • w legowiskach spadek - ok. 4 cm na każdy metr długości posadzki
 • w pozostałych miejscach w chlewni - spadek ok. 8 cm na każdy metr posadzki.

Obory

W oborach mamy do czynienia z trzema "obszarami" posadzkowymi:

 • Legowiska - dla dobrostanu krów w legowiskach najlepiej stosować posadzki drewniane: deski + ściółka.
 • Korytarze paszowe i rynsztoki gnojowe - w korytarzach paszowych najbardziej odpowiednią nawierzchnią będzie posadzka betonowa utwardzona powierzchniowo. Ma ona odpowiednią odporność na obciążenia i klasę ścieralności (antyścieralność). Rynsztoki gnojowe wykonuje się poprzez wyoblenie krawędzi płyty z zabezpieczeniem powierzchniowym np. w postaci impregnatu.
 • Dojarnie i stanowiska udojowe - proponujemy płytę betonową, a na niej antypoślizgową posadzkę żywiczną zasypaną grubym kruszywem kwarcowym. W ofercie Bautech nazywa się to Baupox® SR System, który nadaje się również na powierzchnie pochyłe. Posadzka doskonale sprawdza się w budynkach inwentarskich - jednolita kolorystycznie powłoka, odporna na agresywne chemicznie substancje (gnojowicę, która zawiera amoniak, siarczan, chlorki). Nawierzchnia spełnia najbardziej rygorystyczne wymagania SANEPID związane z produkcją żywności oraz chowem zwięrząt. Posadzka taka zapewnia odpowiednią antypoślizgowość nawet gdy jest mokra i zabrudzona ziemią. Redukujemy ryzyko upadku krowy i urazu kończyny. Więcej o żywicy z piaskiem kwarcowym

Składniki posadzek inwentarskich - propozycje z oferty Bautech