Zaproszenie do Szczecina: Seminarium Budowa Parkingów i Garaży Samochodowych

16 июня 2014

Zaproszenie do Szczecina: Seminarium Budowa Parkingów i Garaży Samochodowych

Zapraszamy do udziału w kolejnym seminarium szkoleniowym "Budowa parkingów i garaży wielopoziomowych - konstrukcja i wykonanie" – Szczecin 26.06.2014.

Dla kogo?

Zapraszamy na szkolenie generalnych wykonawców, wykonawców i biura projektowo-architektoniczne, a w szczególności kierowników kontraktów, kierowników projektów, kierowników budów, kierowników robót, inspektorów nadzoru, architektów i projektantów.

Celem szkolenia

jest przedstawienie słuchaczom prawidłowych konstrukcji parkingów i garaży oraz odpowiedniego wykonania poszczególnych ich elementów, podjazdów, posadzek, dylatacji, odwodnień i zabezpieczeń hydroizolacyjnych, w oparciu o doświadczenie prelegentów i firm w tej dziedzinie. Prezentacje wykonane zostaną na przykładach z realizacji parkingów i garaży. Dokonana zostanie analiza błędów projektowo-wykonawczych, omówiony zostanie nadzór techniczny na budowie oraz odbiory wykonawcze.

Jak się zarejestrować

Program szkolenia parkingi szczecin