КОНТАКТЫ

BAUTECH Sp. z o.o.

ul. Staszica 25
05-500 Piaseczno k/Warszawy
tel.: (22) 716 77 91
fax: (22) 716 77 90

Godziny pracy:

pon-czw 7.30-16.00
pt 7.30-15.30

NIP: 522-000-09-96 | Regon: 012547108 | KRS nr: 0000166495
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, IV Wydział Gospodarczy KRS kapitał zakładowy: 51 000 PLN

numer rachunku bankowego:

PKO BP S.A.
57 1020 1068 0000 1502 0146 4957

Skontaktuj się z nami – kopia

ul. Staszica 25
05-500 Piaseczno k/Warszawy
tel.: (22) 716 77 91
fax: (22) 716 77 90