Doradztwo w zakresie optymalizacji procesów produkcji

26 июня 2018

Doradztwo w zakresie optymalizacji procesów produkcji

BAUTECH” WOJCIECHOWSKI, LICKIEWICZ, SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Tytuł projektu: Doradztwo w zakresie optymalizacji procesów produkcji świadczone przez Instytucję Otoczenia Biznesu dla Bautech Wojciechowski, Lickiewicz Sp. Jawna

Projekt jest realizowany w ramach Działania 3.1 – Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.2 – Rozwój MŚP, Typu projektu: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Data przyznania dofinansowania: 19.10.2017r.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności spółki przez zakup specjalistycznych usług doradczych, świadczonych przez wyspecjalizowaną IOB, w zakresie usług pro rozwojowych, a także w przedmiocie wdrażania innowacji.

Projekt pozwoli na przeprowadzenie analizy działań przedsiębiorstwa BAUTECH SPÓŁKA JAWNA w zakresie marketingu firmy, a także na opracowanie założeń implementacji technologii automatyzacji procesów produkcyjnych i logistycznych. Zwiększenie efektywności gospodarczej firmy będzie osiągane dzięki poprawie systemu zarządzania, dedykowanej strategii oraz narzędziom marketingowym. Usługi doradcze będą prowadzone zgodnie ze szczegółowym planem wdrożenia i automatyzacji procesów, realizowanych w ramach systemów zarządzania jakością i środowiskiem, w oparciu o technologie cyfrowe i najnowsze rozwiązania informatyczne klasy BPM (Bussiness Portfoilo Management) i ERP (Enterprise Resource Planning). Audyt daje możliwość wprowadzenia innowacyjnych produktów i przez to poprawę wyników sprzedaży na rynku krajowym i na rynkach zagranicznych.

Dofinansowanie projektu z UE: 78 240 zł