Wsparcie zakupu wyspecjalizowanych usług doradczych w zakresie optymalizacji działalności przedsiębiorstwa

26 июня 2018

Wsparcie zakupu wyspecjalizowanych usług doradczych w zakresie optymalizacji działalności przedsiębiorstwa

BAUTECH” WOJCIECHOWSKI, LICKIEWICZ, SPÓŁKA JAWNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Tytuł projektu: Wsparcie zakupu wyspecjalizowanych usług doradczych w zakresie optymalizacji działalności przedsiębiorstwa świadczone przez wyspecjalizowaną Instytucję Otoczenia Biznesu dla Bautech sp. z oo.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 3.1 – Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.2 – Rozwój MŚP, Typu projektu: Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Data przyznania dofinansowania: 19.10.2017r.

Celem projektu jest uzyskanie wsparcia doradczego, którego efektem końcowym będzie zwiększenie sprzedaży poprzez wprowadzenie nowych, ulepszonych i innowacyjnych produktów.

W projekcie opracowanie zostaną założenia dla zastosowania technologii teleinformatycznych ICT w celu automatyzacji procesów zarządczych firmy, umożliwiających wprowadzenie nowych produktów. W wyniku realizacji projektu powstanie szczegółowy plan wdrożenia i automatyzacji procesów realizowanych w ramach ww. systemów zarządzania jakością i środowiskiem w oparciu o najnowsze rozwiązania informatyczne co najmniej klasy BPM (Bussiness Portfoilo Management) i technologie cyfrowe. Opracowane zostaną ramy działań marketingowych, mające na celu zniwelowanie sezonowości produkcji.

Dofinansowanie projektu z UE: 96 240 zł