Konferencja STANDARDY BETONU

22 октября 2015

Konferencja STANDARDY BETONU

Czego dotyczyło spotkanie?

Prelekcje wygłoszone przez uznanych w środowisku specjalistów i wieloletnich praktyków zajmujących się zagadnieniami z dziedziny posadzek przemysłowych, dotyczyły:

  • Przedstawienia problematyki współczesnych betonów przeznaczonych do wykonywania posadzek przemysłowych;
  • Przedstawienie przykładów realizacji konkretnych obiektów, z uwzględnieniem problemów techniczno-technologicznych, w tym jakości i parametrów mieszanek betonowych;
  • Analiza błędów projektowo-wykonawczych w zakresie projektowania receptur mieszanek betonowych;
  • Omówienie roli nadzoru technicznego na budowie oraz odbiory wykonawcze w świetle nowych wytycznych ITB;
  • Podniesienie świadomości w dziedzinie wykonania, poprawy organizacji pracy oraz zmniejszenia usterkowości;
  • Zwiększenie trwałości wykonywanych betonowych posadzek przemysłowych.